Instrumentation Amplifier

هیچ زیر دسته بندی وجود ندارد

 • نام محصول: INA128UA/2K5
  سازنده: texas instrument
  قیمت پایه : 0 ریال
  موجودی : 0
  PDF icon ina128.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: AD620ARZ
  سازنده: Analog Devices
  قیمت پایه : 167,700 ریال
  موجودی : 48
  تعدادقیمت
  1 - 10167,700 ریال
  11 - 100146,200 ریال
  PDF icon AD620ARZ.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: AD694JNZ
  سازنده: Analog Devices
  قیمت پایه : 538,341 ریال
  موجودی : 15
  تعدادقیمت
  1 - 5538,341 ریال
  6 - 50484,507 ریال
  PDF icon AD694.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+