Instrumentation Amplifiers

هیچ زیر دسته بندی وجود ندارد

 • نام محصول: INA128UA/2K5
  سازنده: Texas instrument
  قیمت : 0 ریال
  موجودی : 0
  PDF icon ina128.pdf مشاهده اطلاعات محصول
 • نام محصول: AD620ARZ
  سازنده: Analog Devices
  قیمت :294,830 ریال
  موجودی : 0
  تعدادقیمت
  1 - 9324,313 ریال
  10 - 99309,572 ریال
  100 - 1000294,830 ریال
  PDF icon AD620ARZ.pdf مشاهده اطلاعات محصول
 • نام محصول: AD694JNZ
  سازنده: Analog Devices
  قیمت :1,193,304 ریال
  موجودی : 48
  تعدادقیمت
  1 - 91,247,546 ریال
  10 - 991,220,426 ریال
  100 - 5001,193,304 ریال
  PDF icon AD694.pdf مشاهده اطلاعات محصول
 • نام محصول: LTC2057HVIS8
  سازنده: Analog Devices
  قیمت :679,370 ریال
  موجودی : 95
  تعدادقیمت
  1 - 9747,307 ریال
  10 - 99713,339 ریال
  100 - 500679,370 ریال
  PDF icon 2057f-1271471.pdf مشاهده اطلاعات محصول