USB Interfaces

هیچ زیر دسته بندی وجود ندارد

 • نام محصول: FT245BL
  سازنده: FTDI
  قیمت : 0 ریال
  موجودی : 0
  PDF icon FT245BL.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: FT4232HL
  سازنده: FTDI
  قیمت :592,707 ریال
  موجودی : 25
  تعدادقیمت
  1 - 9633,584 ریال
  10 - 100592,707 ریال
  PDF icon FT4232HL.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: FT232RL
  سازنده: FTDI
  قیمت :255,477 ریال
  موجودی : 0
  تعدادقیمت
  1 - 9286,134 ریال
  10 - 200255,477 ریال
  PDF icon FT232RL.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: CH374T
  سازنده: WCH
  قیمت :224,820 ریال
  موجودی : 199
  تعدادقیمت
  1 - 25265,697 ریال
  26 - 200224,820 ریال
  PDF icon CH374DS1(1).PDF مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: CH374S
  سازنده: WCH
  قیمت :183,944 ریال
  موجودی : 25
  تعدادقیمت
  1 - 9245,258 ریال
  10 - 100183,944 ریال
  PDF icon CH374DS1(1).PDF مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: CH376S
  سازنده: WCH
  قیمت :260,000 ریال
  موجودی : 50
  تعدادقیمت
  1 - 9280,000 ریال
  10 - 100260,000 ریال
  PDF icon ch376ds1.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: FT232HL
  سازنده: FTDI
  قیمت :435,000 ریال
  موجودی : 25
  تعدادقیمت
  1 - 10470,001 ریال
  11 - 100435,000 ریال
  PDF icon FT232H.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: FT2232HL
  سازنده: FTDI
  قیمت :449,640 ریال
  موجودی : 20
  تعدادقیمت
  1 - 5510,954 ریال
  6 - 50449,640 ریال
  PDF icon FT2232H.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: FT2232D
  سازنده: FTDI
  قیمت :439,421 ریال
  موجودی : 24
  تعدادقیمت
  1 - 10482,607 ریال
  11 - 100439,421 ریال
  PDF icon FT2232D-REEL.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: FT245RL
  سازنده: FTDI
  قیمت :265,697 ریال
  موجودی : 50
  تعدادقیمت
  1 - 10306,573 ریال
  11 - 100265,697 ریال
  PDF icon FT245RL.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+