Digital Isolators

هیچ زیر دسته بندی وجود ندارد

 • نام محصول: ADUM1250ARZ
  سازنده: Analog Devices
  قیمت پایه : 120,000 ریال
  موجودی : 0
  تعدادقیمت
  1 - 10120,000 ریال
  11 - 10080,000 ریال
  PDF icon ADUM1250.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: ADUM3160BRWZ
  سازنده: Analog Devices
  قیمت پایه : 250,000 ریال
  موجودی : 25
  تعدادقیمت
  1 - 10250,000 ریال
  11 - 50200,000 ریال
  PDF icon ADuM3160.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: ADUM1401ARWZ
  سازنده: Analog Devices
  قیمت پایه : 80,000 ریال
  موجودی : 0
  تعدادقیمت
  1 - 1080,000 ریال
  PDF icon ADuM1400.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: ADUM1402ARWZ
  سازنده: Analog Devices
  قیمت پایه : 120,000 ریال
  موجودی : 10
  تعدادقیمت
  1 - 10120,000 ریال
  PDF icon ADuM1400.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: ADM2483BRWZ
  سازنده: Analog Devices
  قیمت پایه : 90,000 ریال
  موجودی : 37
  تعدادقیمت
  1 - 1090,000 ریال
  11 - 10076,000 ریال
  PDF icon ADM2483.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: ADUM3211ARZ
  سازنده: Analog Devices
  قیمت پایه : 80,000 ریال
  موجودی : 40
  تعدادقیمت
  1 - 2580,000 ریال
  26 - 10070,000 ریال
  PDF icon ADUM3211ARZ.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+