Display Controllers IC

هیچ زیر دسته بندی وجود ندارد

 • نام محصول: PCA85162T/Q900/1,1
  سازنده: nxp
  قیمت :173,571 ریال
  موجودی : 50
  تعدادقیمت
  1 - 9190,928 ریال
  10 - 99182,250 ریال
  100 - 500173,571 ریال
  PDF icon pca85162t.pdf مشاهده اطلاعات محصول
 • نام محصول: SSD1963QL9
  سازنده: Solomon Systech
  قیمت :489,526 ریال
  موجودی : 82
  تعدادقیمت
  1 - 9538,478 ریال
  10 - 99514,003 ریال
  100 - 500489,526 ریال
  PDF icon SSD1963.pdf مشاهده اطلاعات محصول