انواع سنسور

هیچ زیر دسته بندی وجود ندارد

 • نام محصول: HS1101
  سازنده: humirel
  قیمت پایه : 123,818 ریال
  موجودی : 100
  تعدادقیمت
  1 - 24123,818 ریال
  25 - 199113,725 ریال
  200 - 1000102,957 ریال
  PDF icon HS1101.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: SHT10
  سازنده: Sensirion
  قیمت پایه : 250,000 ریال
  موجودی : 0
  تعدادقیمت
  1 - 10250,000 ریال
  11 - 50240,000 ریال
  PDF icon sht10.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: MQ-9
  سازنده: Henan Han
  قیمت پایه : 85,430 ریال
  موجودی : 10
  تعدادقیمت
  1 - 1085,430 ریال
  PDF icon MQ9.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: MQ-2
  سازنده: Henan Han
  قیمت پایه : 42,714 ریال
  موجودی : 0
  تعدادقیمت
  1 - 1042,714 ریال
  11 - 5035,595 ریال
  PDF icon MQ2.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: DHT22
  سازنده: -
  قیمت پایه : 197,054 ریال
  موجودی : 0
  تعدادقیمت
  1 - 10197,054 ریال
  PDF icon DHT22.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: FSR402
  سازنده: interlinkelectronics
  قیمت پایه : 422,258 ریال
  موجودی : 10
  تعدادقیمت
  1 - 5422,258 ریال
  6 - 20351,882 ریال
  PDF icon FSR402.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: MQ-135
  سازنده: -
  قیمت پایه : 84,452 ریال
  موجودی : 2
  تعدادقیمت
  1 - 1084,452 ریال
  PDF icon SNS-MQ135.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: MQ-214
  سازنده: -
  قیمت پایه : 84,452 ریال
  موجودی : 6
  تعدادقیمت
  1 - 1084,452 ریال
  PDF icon MQ-214.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: MQ-3
  سازنده: -
  قیمت پایه : 56,301 ریال
  موجودی : 3
  تعدادقیمت
  1 - 1056,301 ریال
  PDF icon MQ-3.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: MQ-4
  سازنده: -
  قیمت پایه : 42,226 ریال
  موجودی : 0
  تعدادقیمت
  1 - 1042,226 ریال
  11 - 10038,003 ریال
  PDF icon MQ-4.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+