انواع سنسور

هیچ زیر دسته بندی وجود ندارد

 • نام محصول: AT42QT1010-TSHR
  سازنده: Microchip Technology
  قیمت پایه : 0 ریال
  موجودی : 0
  مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: hs1101
  سازنده: Measurement Specialties
  قیمت پایه : 77,000 ریال
  موجودی : 0
  تعدادقیمت
  1 - 1077,000 ریال
  11 - 5070,000 ریال
  51 - 20066,000 ریال
  PDF icon hs1101.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: SHT10
  سازنده: Sensirion
  قیمت پایه : 169,271 ریال
  موجودی : 15
  تعدادقیمت
  1 - 10169,271 ریال
  11 - 50158,692 ریال
  PDF icon sht10.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: MQ-9
  سازنده: Henan Han
  قیمت پایه : 63,476 ریال
  موجودی : 10
  تعدادقیمت
  1 - 1063,476 ریال
  PDF icon MQ9.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: MQ-2
  سازنده: Henan Han
  قیمت پایه : 31,738 ریال
  موجودی : 0
  تعدادقیمت
  1 - 1031,738 ریال
  11 - 5026,448 ریال
  PDF icon MQ2.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: DHT22
  سازنده: -
  قیمت پایه : 146,416 ریال
  موجودی : 2
  تعدادقیمت
  1 - 10146,416 ریال
  PDF icon DHT22.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: FSR402
  سازنده: interlinkelectronics
  قیمت پایه : 313,748 ریال
  موجودی : 10
  تعدادقیمت
  1 - 5313,748 ریال
  6 - 20261,456 ریال
  PDF icon FSR402.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: MQ-135
  سازنده: -
  قیمت پایه : 62,750 ریال
  موجودی : 2
  تعدادقیمت
  1 - 1062,750 ریال
  PDF icon SNS-MQ135.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: MQ-214
  سازنده: -
  قیمت پایه : 62,750 ریال
  موجودی : 6
  تعدادقیمت
  1 - 1062,750 ریال
  PDF icon MQ-214.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: MQ-3
  سازنده: -
  قیمت پایه : 41,833 ریال
  موجودی : 3
  تعدادقیمت
  1 - 1041,833 ریال
  PDF icon MQ-3.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+