انواع سنسور

هیچ زیر دسته بندی وجود ندارد

 • نام محصول: HS1101
  سازنده: humirel
  قیمت :194,183 ریال
  موجودی : 4
  تعدادقیمت
  1 - 24233,527 ریال
  25 - 199214,490 ریال
  200 - 1000194,183 ریال
  PDF icon HS1101.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: SHT10
  سازنده: Sensirion
  قیمت :415,999 ریال
  موجودی : 117
  تعدادقیمت
  1 - 24447,106 ریال
  25 - 199434,686 ریال
  200 - 1000415,999 ریال
  PDF icon sht10.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: MQ-9
  سازنده: Henan Han
  قیمت :161,125 ریال
  موجودی : 10
  تعدادقیمت
  1 - 10161,125 ریال
  PDF icon MQ9.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: MQ-2
  سازنده: Henan Han
  قیمت :67,135 ریال
  موجودی : 0
  تعدادقیمت
  1 - 1080,561 ریال
  11 - 5067,135 ریال
  PDF icon MQ2.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: DHT22
  سازنده: -
  قیمت :371,654 ریال
  موجودی : 0
  تعدادقیمت
  1 - 10371,654 ریال
  PDF icon DHT22.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: FSR402
  سازنده: interlinkelectronics
  قیمت :663,666 ریال
  موجودی : 5
  تعدادقیمت
  1 - 5796,399 ریال
  6 - 20663,666 ریال
  PDF icon FSR402.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: MQ-135
  سازنده: -
  قیمت :159,280 ریال
  موجودی : 2
  تعدادقیمت
  1 - 10159,280 ریال
  PDF icon SNS-MQ135.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: MQ-214
  سازنده: -
  قیمت :159,280 ریال
  موجودی : 6
  تعدادقیمت
  1 - 10159,280 ریال
  PDF icon MQ-214.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: MQ-3
  سازنده: -
  قیمت :106,186 ریال
  موجودی : 3
  تعدادقیمت
  1 - 10106,186 ریال
  PDF icon MQ-3.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: MQ-4
  سازنده: -
  قیمت :71,676 ریال
  موجودی : 0
  تعدادقیمت
  1 - 1079,640 ریال
  11 - 10071,676 ریال
  PDF icon MQ-4.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+