انواع سنسور

هیچ زیر دسته بندی وجود ندارد

 • نام محصول: HS1101
  سازنده: humirel
  قیمت :156,352 ریال
  موجودی : 99
  تعدادقیمت
  1 - 24188,031 ریال
  25 - 199172,703 ریال
  200 - 1000156,352 ریال
  PDF icon HS1101.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: SHT10
  سازنده: Sensirion
  قیمت :350,000 ریال
  موجودی : 70
  تعدادقیمت
  1 - 24360,000 ریال
  25 - 200350,000 ریال
  PDF icon sht10.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: MQ-9
  سازنده: Henan Han
  قیمت :129,734 ریال
  موجودی : 10
  تعدادقیمت
  1 - 10129,734 ریال
  PDF icon MQ9.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: MQ-2
  سازنده: Henan Han
  قیمت :54,055 ریال
  موجودی : 0
  تعدادقیمت
  1 - 1064,866 ریال
  11 - 5054,055 ریال
  PDF icon MQ2.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: DHT22
  سازنده: -
  قیمت :299,248 ریال
  موجودی : 0
  تعدادقیمت
  1 - 10299,248 ریال
  PDF icon DHT22.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: FSR402
  سازنده: interlinkelectronics
  قیمت :534,369 ریال
  موجودی : 5
  تعدادقیمت
  1 - 5641,243 ریال
  6 - 20534,369 ریال
  PDF icon FSR402.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: MQ-135
  سازنده: -
  قیمت :128,249 ریال
  موجودی : 2
  تعدادقیمت
  1 - 10128,249 ریال
  PDF icon SNS-MQ135.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: MQ-214
  سازنده: -
  قیمت :128,249 ریال
  موجودی : 6
  تعدادقیمت
  1 - 10128,249 ریال
  PDF icon MQ-214.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: MQ-3
  سازنده: -
  قیمت :85,499 ریال
  موجودی : 3
  تعدادقیمت
  1 - 1085,499 ریال
  PDF icon MQ-3.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: MQ-4
  سازنده: -
  قیمت :57,712 ریال
  موجودی : 0
  تعدادقیمت
  1 - 1064,125 ریال
  11 - 10057,712 ریال
  PDF icon MQ-4.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+