ARM

هیچ زیر دسته بندی وجود ندارد

 • نام محصول: AT91SAM7S64C-AU
  سازنده: Atmel
  قیمت :258,066 ریال
  موجودی : 49
  تعدادقیمت
  1 - 10297,768 ریال
  11 - 100277,917 ریال
  101 - 500258,066 ریال
  PDF icon AT91SAM7S64C-AU.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: AT91SAM7X256C-AU
  سازنده: Atmel
  قیمت :448,219 ریال
  موجودی : 30
  تعدادقیمت
  1 - 10517,176 ریال
  11 - 100482,698 ریال
  101 - 500448,219 ریال
  PDF icon AT91SAM7X256C-AU.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: AT91SAM7X512B-AU
  سازنده: Atmel
  قیمت :662,142 ریال
  موجودی : 5
  تعدادقیمت
  1 - 5833,617 ریال
  6 - 25662,142 ریال
  PDF icon AT91SAM7X512B-AU.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: AT91SAM9260B-QU
  سازنده: Atmel
  قیمت : 0 ریال
  موجودی : 0
  PDF icon AT91SAM9260B-QU.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: LPC1768FBD100
  سازنده: nxp
  قیمت :357,110 ریال
  موجودی : 0
  تعدادقیمت
  1 - 9408,125 ریال
  10 - 99374,114 ریال
  100 - 500357,110 ریال
  PDF icon LPC1768FBD100.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: LPC1788FBD208
  سازنده: nxp
  قیمت :710,000 ریال
  موجودی : 19
  تعدادقیمت
  1 - 9750,001 ریال
  10 - 100710,000 ریال
  PDF icon LPC1788FBD208.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: LPC2101FBD48
  سازنده: nxp
  قیمت :195,247 ریال
  موجودی : 10
  تعدادقیمت
  1 - 5245,810 ریال
  6 - 25195,247 ریال
  PDF icon LPC2101FBD48.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: LPC2103FBD48
  سازنده: nxp
  قیمت :164,687 ریال
  موجودی : 96
  تعدادقیمت
  1 - 10190,023 ریال
  11 - 100177,355 ریال
  101 - 500164,687 ریال
  PDF icon LPC2103FBD48.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: LPC2138FBD64
  سازنده: nxp
  قیمت :370,120 ریال
  موجودی : 6
  تعدادقیمت
  1 - 10427,062 ریال
  11 - 100398,591 ریال
  101 - 500370,120 ریال
  PDF icon LPC2138FBD64.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: LPC2148FBD64
  سازنده: nxp
  قیمت :560,274 ریال
  موجودی : 5
  تعدادقیمت
  1 - 5705,368 ریال
  6 - 25560,274 ریال
  PDF icon LPC2148FBD64.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+