ال ای دی

هیچ زیر دسته بندی وجود ندارد

 • نام محصول: CLU028-1201C4-403M2K1
  سازنده: Citizen
  قیمت پایه : 439,934 ریال
  موجودی : 49
  تعدادقیمت
  1 - 10439,934 ریال
  11 - 25402,225 ریال
  26 - 50364,517 ریال
  PDF icon CLU028-1201C4_P3360_1115.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: XE-G3-R5-CI
  سازنده: latticebright
  قیمت پایه : 30,047 ریال
  موجودی : 100
  تعدادقیمت
  1 - 10030,047 ریال
  101 - 300024,038 ریال
  PDF icon XE-3535.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: XD-H1-7A3-Q4-U0
  سازنده: latticebright
  قیمت پایه : 25,139 ریال
  موجودی : 122
  تعدادقیمت
  1 - 20025,139 ریال
  201 - 300015,360 ریال
  PDF icon X2D-3535.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: XD-B1-1B0-R4-0
  سازنده: latticebright
  قیمت پایه : 30,047 ریال
  موجودی : 100
  تعدادقیمت
  1 - 10030,047 ریال
  101 - 300024,038 ریال
  PDF icon X2D-3535.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: XE-D3-E2-0
  سازنده: latticebright
  قیمت پایه : 30,047 ریال
  موجودی : 100
  تعدادقیمت
  1 - 10030,047 ریال
  101 - 200024,038 ریال
  PDF icon XE-3535.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: T28351-W50SF3G0FB5B7
  سازنده: runlite
  قیمت پایه : 2,403 ریال
  موجودی : 4000
  تعدادقیمت
  1 - 2002,403 ریال
  201 - 40001,536 ریال
  4001 - 500001,250 ریال
  50001 - 100000902 ریال
  PDF icon t28351-w50.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: GT PSLR31.13-LSLU-T1T2-1
  سازنده: OSRAM
  قیمت پایه : 24,038 ریال
  موجودی : 1000
  تعدادقیمت
  1 - 10024,038 ریال
  101 - 100018,028 ریال
  1001 - 400014,422 ریال
  PDF icon GT PSLR31.13.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: GW PSLR31.CM-JUKQ-XX511-1-1
  سازنده: OSRAM
  قیمت پایه : 14,422 ریال
  موجودی : 1000
  تعدادقیمت
  1 - 25014,422 ریال
  251 - 100012,018 ریال
  1001 - 40009,615 ریال
  PDF icon GW PSLR31.CM_.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: P28351-W61TJ3K1FE8F0-LX00
  سازنده: runlite
  قیمت پایه : 3,004 ریال
  موجودی : 0
  تعدادقیمت
  1 - 10003,004 ریال
  1001 - 50002,043 ریال
  PDF icon 2835 1W 9V.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: GW PSLR31.EM
  سازنده: OSRAM
  قیمت پایه : 9,615 ریال
  موجودی : 1000
  تعدادقیمت
  1 - 2509,615 ریال
  251 - 10008,052 ریال
  1001 - 40006,490 ریال
  PDF icon GW PSLR31.EM_.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+