ال ای دی

هیچ زیر دسته بندی وجود ندارد

 • نام محصول: CLU028-1201C4-403M2K1
  سازنده: Citizen
  قیمت پایه : 366,039 ریال
  موجودی : 50
  تعدادقیمت
  1 - 10366,039 ریال
  11 - 25334,664 ریال
  26 - 50303,289 ریال
  PDF icon CLU028-1201C4_P3360_1115.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: XE-G3-R5-CI
  سازنده: latticebright
  قیمت پایه : 20,916 ریال
  موجودی : 100
  تعدادقیمت
  1 - 10020,916 ریال
  101 - 300012,549 ریال
  PDF icon XE-3535.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: XD-H1-7A3-Q4-U0
  سازنده: latticebright
  قیمت پایه : 20,916 ریال
  موجودی : 122
  تعدادقیمت
  1 - 20020,916 ریال
  201 - 300012,780 ریال
  PDF icon X2D-3535.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: XD-B1-1B0-R4-0
  سازنده: latticebright
  قیمت پایه : 20,916 ریال
  موجودی : 100
  تعدادقیمت
  1 - 20020,916 ریال
  201 - 300012,780 ریال
  PDF icon X2D-3535.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: XE-D3-E2-0
  سازنده: latticebright
  قیمت پایه : 20,916 ریال
  موجودی : 100
  تعدادقیمت
  1 - 10020,916 ریال
  101 - 200012,780 ریال
  PDF icon XE-3535.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: T28351-W50SF3G0FB5B7
  سازنده: runlite
  قیمت پایه : 1,999 ریال
  موجودی : 4000
  تعدادقیمت
  1 - 2001,999 ریال
  201 - 40001,278 ریال
  4001 - 500001,040 ریال
  50001 - 100000750 ریال
  PDF icon t28351-w50.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: GT PSLR31.13-LSLU-T1T2-1
  سازنده: OSRAM
  قیمت پایه : 20,000 ریال
  موجودی : 1000
  تعدادقیمت
  1 - 10020,000 ریال
  101 - 100015,000 ریال
  1001 - 400012,000 ریال
  PDF icon GT PSLR31.13.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: GW PSLR31.CM-JUKQ-XX511-1-1
  سازنده: OSRAM
  قیمت پایه : 12,000 ریال
  موجودی : 1000
  تعدادقیمت
  1 - 25012,000 ریال
  251 - 100010,000 ریال
  1001 - 40008,000 ریال
  PDF icon GW PSLR31.CM_.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: P28351-W61TJ3K1FE8F0-LX00
  سازنده: runlite
  قیمت پایه : 2,500 ریال
  موجودی : 3911
  تعدادقیمت
  1 - 10002,500 ریال
  1001 - 50001,700 ریال
  PDF icon 2835 1W 9V.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: GW PSLR31.EM
  سازنده: OSRAM Opto Semiconductors
  قیمت پایه : 0 ریال
  موجودی : 1000
  PDF icon GWPSLR31.EM_.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+