غیره

هیچ زیر دسته بندی وجود ندارد

 • نام محصول: TL7757CD
  سازنده: Texas instrument
  قیمت :34,859 ریال
  موجودی : 25
  تعدادقیمت
  1 - 1041,831 ریال
  11 - 10034,859 ریال
  PDF icon TL7757CD.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: AD736JRZ
  سازنده: Analog Devices
  قیمت :737,000 ریال
  موجودی : 46
  تعدادقیمت
  1 - 9840,400 ریال
  10 - 24764,500 ریال
  25 - 200737,000 ریال
  PDF icon AD736JRZ.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: DS9034PC
  سازنده: MAXIM INTEGRATED
  قیمت :929,577 ریال
  موجودی : 4
  تعدادقیمت
  1 - 91,115,493 ریال
  10 - 20929,577 ریال
  PDF icon DS9034PC.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: L9779WD-SPI
  سازنده: ST
  قیمت :2,089,999 ریال
  موجودی : 30
  تعدادقیمت
  1 - 242,199,999 ریال
  25 - 1002,089,999 ریال
  PDF icon en.DM00175125.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+