Analog to Digital Converters

هیچ زیر دسته بندی وجود ندارد

 • نام محصول: AD7190BRUZ
  سازنده: Analog Devices
  قیمت پایه : 403,756 ریال
  موجودی : 11
  تعدادقیمت
  1 - 25403,756 ریال
  26 - 100383,568 ریال
  101 - 500349,922 ریال
  PDF icon AD7190BRUZ.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: AD7194BCPZ
  سازنده: Analog Devices
  قیمت پایه : 900,000 ریال
  موجودی : 7
  تعدادقیمت
  1 - 10900,000 ریال
  PDF icon AD7194BCPZ.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: AD7714AN
  سازنده: Analog Devices
  قیمت پایه : 0 ریال
  موجودی : 0
  PDF icon AD7714-278823.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: MCP3550-50E/SN
  سازنده: Microchip Technology
  قیمت پایه : 232,200 ریال
  موجودی : 22
  تعدادقیمت
  1 - 10232,200 ریال
  11 - 50216,720 ریال
  51 - 200201,240 ریال
  PDF icon MCP3550-50ESN.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: TC7109CPL
  سازنده: Microchip Technology
  قیمت پایه : 139,974 ریال
  موجودی : 25
  تعدادقیمت
  1 - 10139,974 ریال
  11 - 50123,177 ریال
  51 - 200106,379 ریال
  PDF icon TC7109CPL.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: AD7730BRZ
  سازنده: Analog Devices
  قیمت پایه : 1,119,791 ریال
  موجودی : 25
  تعدادقیمت
  1 - 141,119,791 ریال
  15 - 491,086,198 ریال
  50 - 100951,823 ریال
  PDF icon AD7730_7730L-877475.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: ADS1232IPWR
  سازنده: texas instrument
  قیمت پایه : 0 ریال
  موجودی : 0
  PDF icon ads1232-452371.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: AD7714AR-5Z
  سازنده: Analog Devices
  قیمت پایه : 0 ریال
  موجودی : 0
  PDF icon AD7714AR-5Z.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: AD7715AN-5
  سازنده: Analog Devices
  قیمت پایه : 0 ریال
  موجودی : 0
  PDF icon AD7715-259341.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: AD7705BRZ
  سازنده: Analog Devices
  قیمت پایه : 227,040 ریال
  موجودی : 50
  تعدادقیمت
  1 - 10227,040 ریال
  11 - 100211,904 ریال
  101 - 500196,768 ریال
  PDF icon AD7705_7706-256226.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+