MOSFET

هیچ زیر دسته بندی وجود ندارد

 • نام محصول: IRFP460PBF
  سازنده: VISHAY
  قیمت پایه : 85,000 ریال
  موجودی : 188
  تعدادقیمت
  1 - 1085,000 ریال
  11 - 10070,000 ریال
  101 - 50065,000 ریال
  PDF icon IRFP460PBF.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: FQA140N10
  سازنده: FAIRCHILD
  قیمت پایه : 132,820 ریال
  موجودی : 100
  تعدادقیمت
  1 - 10132,820 ریال
  11 - 100113,614 ریال
  101 - 500105,499 ریال
  PDF icon FQA140N10.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: IRF3205PBF
  سازنده: IR
  قیمت پایه : 16,210 ریال
  موجودی : 73
  تعدادقیمت
  1 - 1016,210 ریال
  11 - 10013,866 ریال
  101 - 50012,876 ریال
  PDF icon IRF3205PBF.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: IRF4905PBF
  سازنده: IR
  قیمت پایه : 28,237 ریال
  موجودی : 200
  تعدادقیمت
  1 - 1028,237 ریال
  11 - 10024,154 ریال
  101 - 50022,429 ریال
  PDF icon IRF4905PBF.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: IRF540NPBF
  سازنده: IR
  قیمت پایه : 9,935 ریال
  موجودی : 200
  تعدادقیمت
  1 - 109,935 ریال
  11 - 1008,499 ریال
  101 - 5007,892 ریال
  PDF icon IRF540NPBF.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: IRF630PBF
  سازنده: IR
  قیمت پایه : 14,119 ریال
  موجودی : 200
  تعدادقیمت
  1 - 1014,119 ریال
  11 - 10012,077 ریال
  101 - 50011,214 ریال
  PDF icon IRF630PBF.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: IRF710PBF
  سازنده: VISHAY
  قیمت پایه : 15,165 ریال
  موجودی : 100
  تعدادقیمت
  1 - 1015,165 ریال
  11 - 10012,972 ریال
  101 - 50012,045 ریال
  PDF icon IRF710PBF.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: IRF740PBF
  سازنده: VISHAY
  قیمت پایه : 16,420 ریال
  موجودی : 100
  تعدادقیمت
  1 - 1016,420 ریال
  11 - 10014,045 ریال
  101 - 50013,042 ریال
  PDF icon IRF740PBF.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: IRF840PBF
  سازنده: VISHAY
  قیمت پایه : 16,733 ریال
  موجودی : 100
  تعدادقیمت
  1 - 1016,733 ریال
  11 - 10014,314 ریال
  101 - 50013,291 ریال
  PDF icon IRF840PBF.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: IRF9540NPBF
  سازنده: INFINEON
  قیمت پایه : 13,596 ریال
  موجودی : 100
  تعدادقیمت
  1 - 1013,596 ریال
  11 - 10011,630 ریال
  101 - 50010,799 ریال
  PDF icon IRF9540NPBF.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+