TVS

هیچ زیر دسته بندی وجود ندارد

 • نام محصول: ESD112B102ELE6327XTMA1
  سازنده: INFINEON
  قیمت پایه : 0 ریال
  موجودی : 0
  PDF icon 1932631.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: SM4T26CAY
  سازنده: ST
  قیمت پایه : 0 ریال
  موجودی : 0
  PDF icon 1997806.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: CDSOT23-SM712
  سازنده: -
  قیمت پایه : 0 ریال
  موجودی : 0
  PDF icon 1670933.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: ESD9R3.3ST5G
  سازنده: ON SEMICONDUCTOR
  قیمت پایه : 0 ریال
  موجودی : 0
  PDF icon 2354101.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: SMAJ48A-TR
  سازنده: ST
  قیمت پایه : 0 ریال
  موجودی : 0
  PDF icon 1724007.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: SMAJ48CA-TR
  سازنده: ST
  قیمت پایه : 0 ریال
  موجودی : 0
  PDF icon 1724007 (2).pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: SM712.TCT
  سازنده: Semtech
  قیمت پایه : 4,902 ریال
  موجودی : 200
  تعدادقیمت
  1 - 504,902 ریال
  51 - 5003,612 ریال
  501 - 10003,354 ریال
  PDF icon SM712.TCT_.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: SMBJ12A
  سازنده: VISHAY
  قیمت پایه : 4,575 ریال
  موجودی : 1000
  تعدادقیمت
  1 - 504,575 ریال
  51 - 5003,371 ریال
  501 - 10003,130 ریال
  PDF icon SMBJ12A.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: SMBJ15A
  سازنده: VISHAY
  قیمت پایه : 5,392 ریال
  موجودی : 3950
  تعدادقیمت
  1 - 505,392 ریال
  51 - 5003,973 ریال
  501 - 10003,689 ریال
  PDF icon SMBJ15A.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: SMBJ18A
  سازنده: VISHAY
  قیمت پایه : 5,719 ریال
  موجودی : 980
  تعدادقیمت
  1 - 505,719 ریال
  51 - 5004,214 ریال
  501 - 10003,913 ریال
  PDF icon SMBJ18A.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+