TVS Diodes / ESD Suppressors

هیچ زیر دسته بندی وجود ندارد

 • نام محصول: ESD112B102ELE6327XTMA1
  سازنده: INFINEON
  قیمت : 0 ریال
  موجودی : 0
  PDF icon 1932631.pdf مشاهده اطلاعات محصول
 • نام محصول: SM4T26CAY
  سازنده: ST
  قیمت : 0 ریال
  موجودی : 0
  PDF icon 1997806.pdf مشاهده اطلاعات محصول
 • نام محصول: CDSOT23-SM712
  سازنده: -
  قیمت : 0 ریال
  موجودی : 0
  PDF icon 1670933.pdf مشاهده اطلاعات محصول
 • نام محصول: ESD9R3.3ST5G
  سازنده: ON SEMICONDUCTOR
  قیمت : 0 ریال
  موجودی : 0
  PDF icon 2354101.pdf مشاهده اطلاعات محصول
 • نام محصول: SMAJ48A-TR
  سازنده: ST
  قیمت : 0 ریال
  موجودی : 0
  PDF icon 1724007.pdf مشاهده اطلاعات محصول
 • نام محصول: SMAJ48CA-TR
  سازنده: ST
  قیمت : 0 ریال
  موجودی : 0
  PDF icon 1724007 (2).pdf مشاهده اطلاعات محصول
 • نام محصول: SM712.TCT
  سازنده: Semtech
  قیمت :5,310 ریال
  موجودی : 531
  تعدادقیمت
  1 - 505,842 ریال
  51 - 5005,575 ریال
  501 - 10005,310 ریال
  PDF icon SM712.TCT_.pdf مشاهده اطلاعات محصول
 • نام محصول: SMBJ12A
  سازنده: VISHAY
  قیمت :10,000 ریال
  موجودی : 128
  تعدادقیمت
  1 - 911,500 ریال
  10 - 9910,500 ریال
  100 - 25010,000 ریال
  PDF icon SMBJ12A.pdf مشاهده اطلاعات محصول
 • نام محصول: SMBJ15A
  سازنده: VISHAY
  قیمت :6,049 ریال
  موجودی : 2956
  تعدادقیمت
  1 - 508,841 ریال
  51 - 5006,514 ریال
  501 - 10006,049 ریال
  PDF icon SMBJ15A.pdf مشاهده اطلاعات محصول
 • نام محصول: SMBJ18A
  سازنده: VISHAY
  قیمت :6,416 ریال
  موجودی : 590
  تعدادقیمت
  1 - 249,376 ریال
  25 - 1996,909 ریال
  200 - 10006,416 ریال
  PDF icon SMBJ18A.pdf مشاهده اطلاعات محصول