TVS Diodes / ESD Suppressors

هیچ زیر دسته بندی وجود ندارد

 • نام محصول: ESD112B102ELE6327XTMA1
  سازنده: INFINEON
  قیمت : 0 ریال
  موجودی : 0
  PDF icon 1932631.pdf مشاهده اطلاعات محصول
 • نام محصول: SM4T26CAY
  سازنده: ST
  قیمت : 0 ریال
  موجودی : 0
  PDF icon 1997806.pdf مشاهده اطلاعات محصول
 • نام محصول: CDSOT23-SM712
  سازنده: -
  قیمت : 0 ریال
  موجودی : 0
  PDF icon 1670933.pdf مشاهده اطلاعات محصول
 • نام محصول: ESD9R3.3ST5G
  سازنده: ON SEMICONDUCTOR
  قیمت : 0 ریال
  موجودی : 0
  PDF icon 2354101.pdf مشاهده اطلاعات محصول
 • نام محصول: SMAJ48A-TR
  سازنده: ST
  قیمت : 0 ریال
  موجودی : 0
  PDF icon 1724007.pdf مشاهده اطلاعات محصول
 • نام محصول: SMAJ48CA-TR
  سازنده: ST
  قیمت : 0 ریال
  موجودی : 0
  PDF icon 1724007 (2).pdf مشاهده اطلاعات محصول
 • نام محصول: SM712.TCT
  سازنده: Semtech
  قیمت :8,250 ریال
  موجودی : 1716
  تعدادقیمت
  1 - 249,900 ریال
  25 - 1999,076 ریال
  200 - 50008,250 ریال
  PDF icon SM712.TCT_.pdf مشاهده اطلاعات محصول
 • نام محصول: SMBJ12A
  سازنده: VISHAY
  قیمت :13,560 ریال
  موجودی : 111
  تعدادقیمت
  1 - 2415,594 ریال
  25 - 9914,239 ریال
  100 - 500013,560 ریال
  PDF icon SMBJ12A.pdf مشاهده اطلاعات محصول
 • نام محصول: SMBJ15A
  سازنده: VISHAY
  قیمت :8,202 ریال
  موجودی : 2911
  تعدادقیمت
  1 - 2411,988 ریال
  25 - 998,833 ریال
  100 - 50008,202 ریال
  PDF icon SMBJ15A.pdf مشاهده اطلاعات محصول
 • نام محصول: SMBJ18A
  سازنده: VISHAY
  قیمت :8,700 ریال
  موجودی : 580
  تعدادقیمت
  1 - 2412,715 ریال
  25 - 999,369 ریال
  100 - 50008,700 ریال
  PDF icon SMBJ18A.pdf مشاهده اطلاعات محصول