کالاها

 • نام محصول: TPS54202DDCR
  سازنده: Texas instrument
  قیمت :87,907 ریال
  موجودی : 261
  تعدادقیمت
  1 - 100087,907 ریال
  PDF icon tps54202.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: STM8L051F3P6
  سازنده: ST
  قیمت :51,685 ریال
  موجودی : 0
  تعدادقیمت
  1 - 2462,022 ریال
  25 - 25051,685 ریال
  PDF icon stm8l051f3p6.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: AD7190BRUZ
  سازنده: Analog Devices
  قیمت :568,530 ریال
  موجودی : 43
  تعدادقیمت
  1 - 25620,214 ریال
  26 - 100599,540 ریال
  101 - 500568,530 ریال
  PDF icon AD7190BRUZ.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: AD7194BCPZ
  سازنده: Analog Devices
  قیمت :1,412,791 ریال
  موجودی : 7
  تعدادقیمت
  1 - 101,412,791 ریال
  PDF icon AD7194BCPZ.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: W5500
  سازنده: WIZnet
  قیمت :193,359 ریال
  موجودی : 73
  تعدادقیمت
  1 - 10238,181 ریال
  11 - 100210,938 ریال
  101 - 500193,359 ریال
  PDF icon W5500.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: ESP32-WROOM-32
  سازنده: espressif
  قیمت :450,689 ریال
  موجودی : 0
  تعدادقیمت
  1 - 9485,834 ریال
  10 - 49465,161 ریال
  50 - 500450,689 ریال
  PDF icon esp_wroom_32_datasheet_en.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: AD8497ARMZ
  سازنده: Analog Devices
  قیمت :718,309 ریال
  موجودی : 6
  تعدادقیمت
  1 - 9760,563 ریال
  10 - 100718,309 ریال
  PDF icon AD8497ARMZ.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: TS881ILT
  سازنده: ST
  قیمت :58,262 ریال
  موجودی : 2085
  تعدادقیمت
  1 - 4983,230 ریال
  50 - 49966,585 ریال
  500 - 500058,262 ریال
  PDF icon TS881ILT.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: AUIRF1324S-7P
  سازنده: INFINEON
  قیمت :147,887 ریال
  موجودی : 35
  تعدادقیمت
  1 - 9190,141 ریال
  10 - 100147,887 ریال
  PDF icon AUIRF1324S-7P.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: FSFR2100
  سازنده: ON SEMICONDUCTOR
  قیمت :422,535 ریال
  موجودی : 7
  تعدادقیمت
  1 - 25422,535 ریال
  PDF icon FSFR2100.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+