کالاها

 • نام محصول: TPS54202DDCR
  سازنده: texas instrument
  قیمت پایه : 55,989 ریال
  موجودی : 610
  تعدادقیمت
  1 - 100055,989 ریال
  PDF icon tps54202.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: STM8L051F3P6
  سازنده: ST
  قیمت پایه : 34,400 ریال
  موجودی : 36
  تعدادقیمت
  1 - 1034,400 ریال
  11 - 5029,498 ریال
  51 - 25027,391 ریال
  PDF icon stm8l051f3p6.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: AD7190BRUZ
  سازنده: Analog Devices
  قیمت پایه : 403,756 ریال
  موجودی : 11
  تعدادقیمت
  1 - 25403,756 ریال
  26 - 100383,568 ریال
  101 - 500349,922 ریال
  PDF icon AD7190BRUZ.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: AD7194BCPZ
  سازنده: Analog Devices
  قیمت پایه : 900,000 ریال
  موجودی : 7
  تعدادقیمت
  1 - 10900,000 ریال
  PDF icon AD7194BCPZ.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: W5500
  سازنده: WIZnet
  قیمت پایه : 151,730 ریال
  موجودی : 355
  تعدادقیمت
  1 - 10151,730 ریال
  11 - 100134,375 ریال
  101 - 500123,177 ریال
  PDF icon W5500.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: ESP32-WROOM-32
  سازنده: espressif
  قیمت پایه : 384,437 ریال
  موجودی : 30
  تعدادقیمت
  1 - 10384,437 ریال
  11 - 50341,722 ریال
  51 - 100306,126 ریال
  PDF icon esp_wroom_32_datasheet_en.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: AD8497ARMZ
  سازنده: Analog Devices
  قیمت پایه : 484,507 ریال
  موجودی : 18
  تعدادقیمت
  1 - 9484,507 ریال
  10 - 100457,590 ریال
  PDF icon AD8497ARMZ.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: TS881ILT
  سازنده: ST
  قیمت پایه : 47,105 ریال
  موجودی : 95
  تعدادقیمت
  1 - 1047,105 ریال
  11 - 20040,375 ریال
  PDF icon TS881ILT.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: AUIRF1324S-7P
  سازنده: INFINEON
  قیمت پایه : 121,127 ریال
  موجودی : 45
  تعدادقیمت
  1 - 9121,127 ریال
  10 - 10094,210 ریال
  PDF icon AUIRF1324S-7P.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: FSFR2100
  سازنده: ON SEMICONDUCTOR
  قیمت پایه : 269,171 ریال
  موجودی : 12
  تعدادقیمت
  1 - 25269,171 ریال
  PDF icon FSFR2100.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+