کالاها

 • نام محصول: TPS54202DDCR
  سازنده: texas instrument
  قیمت پایه : 41,833 ریال
  موجودی : 624
  تعدادقیمت
  1 - 5041,833 ریال
  51 - 50029,283 ریال
  501 - 100023,008 ریال
  PDF icon tps54202.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: STM8L051F3P6
  سازنده: ST
  قیمت پایه : 25,560 ریال
  موجودی : 86
  تعدادقیمت
  1 - 1025,560 ریال
  11 - 5021,918 ریال
  51 - 25020,352 ریال
  PDF icon stm8l051f3p6.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: AD7190BRUZ
  سازنده: Analog Devices
  قیمت پایه : 300,000 ریال
  موجودی : 120
  تعدادقیمت
  1 - 25300,000 ریال
  26 - 100285,000 ریال
  101 - 500260,000 ریال
  PDF icon AD7190BRUZ.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: AD7194BCPZ
  سازنده: Analog Devices
  قیمت پایه : 400,000 ریال
  موجودی : 7
  تعدادقیمت
  1 - 10400,000 ریال
  PDF icon AD7194BCPZ.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: W5500
  سازنده: WIZnet
  قیمت پایه : 112,739 ریال
  موجودی : 391
  تعدادقیمت
  1 - 10112,739 ریال
  11 - 10095,850 ریال
  101 - 50086,265 ریال
  PDF icon W5500.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: esp32-wroom-32
  سازنده: espressif
  قیمت پایه : 285,646 ریال
  موجودی : 40
  تعدادقیمت
  1 - 10285,646 ریال
  11 - 50253,907 ریال
  51 - 100227,458 ریال
  PDF icon esp_wroom_32_datasheet_en.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: AD8497ARMZ
  سازنده: Analog Devices
  قیمت پایه : 360,000 ریال
  موجودی : 20
  تعدادقیمت
  1 - 10360,000 ریال
  11 - 100340,000 ریال
  PDF icon AD8497ARMZ.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: TS881ILT
  سازنده: ST
  قیمت پایه : 35,000 ریال
  موجودی : 95
  تعدادقیمت
  1 - 1035,000 ریال
  11 - 20030,000 ریال
  PDF icon TS881ILT.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: AUIRF1324S-7P
  سازنده: INFINEON
  قیمت پایه : 90,000 ریال
  موجودی : 45
  تعدادقیمت
  1 - 1090,000 ریال
  11 - 10070,000 ریال
  PDF icon AUIRF1324S-7P.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: FSFR2100
  سازنده: ON SEMICONDUCTOR
  قیمت پایه : 200,000 ریال
  موجودی : 12
  تعدادقیمت
  1 - 25200,000 ریال
  PDF icon FSFR2100.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+