General Purpose

هیچ زیر دسته بندی وجود ندارد

 • نام محصول: S1M-13-F
  سازنده: DIODES INC
  قیمت عمده : 0 ریال
  موجودی : 0
  PDF icon S1M-13-F.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: 1N4937
  سازنده: MIC
  قیمت عمده :559 ,ریال
  موجودی : 1000
  تعدادقیمت
  1 - 100703 ریال
  101 - 3000602 ریال
  3001 - 10000559 ریال
  PDF icon 1N4937.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: 1N4001
  سازنده: VISHAY
  قیمت عمده :342 ,ریال
  موجودی : 5000
  تعدادقیمت
  1 - 100587 ریال
  101 - 1500366 ریال
  1501 - 5000342 ریال
  PDF icon 1n4001.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: 1N4002
  سازنده: VISHAY
  قیمت عمده :366 ,ریال
  موجودی : 5000
  تعدادقیمت
  1 - 100628 ریال
  101 - 1500392 ریال
  1501 - 5000366 ریال
  PDF icon 1n4.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: 1N4003
  سازنده: VISHAY
  قیمت عمده :366 ,ریال
  موجودی : 5000
  تعدادقیمت
  1 - 100628 ریال
  101 - 1500392 ریال
  1501 - 5000366 ریال
  PDF icon 1n4003.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: 1N4004
  سازنده: VISHAY
  قیمت عمده :390 ,ریال
  موجودی : 5000
  تعدادقیمت
  1 - 100669 ریال
  101 - 1500418 ریال
  1501 - 5000390 ریال
  PDF icon 1n4004.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: 1N4005
  سازنده: VISHAY
  قیمت عمده :402 ,ریال
  موجودی : 5000
  تعدادقیمت
  1 - 100690 ریال
  101 - 1500431 ریال
  1501 - 5000402 ریال
  PDF icon 1n4005.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: 1N4006
  سازنده: VISHAY
  قیمت عمده :402 ,ریال
  موجودی : 5000
  تعدادقیمت
  1 - 100690 ریال
  101 - 1500431 ریال
  1501 - 5000402 ریال
  PDF icon 1n4006.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: 1N4007
  سازنده: VISHAY
  قیمت عمده :439 ,ریال
  موجودی : 0
  تعدادقیمت
  1 - 100752 ریال
  101 - 1500470 ریال
  1501 - 5000439 ریال
  PDF icon 1n4007.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+