General Purpose

هیچ زیر دسته بندی وجود ندارد

 • نام محصول: S1M-13-F
  سازنده: DIODES INC
  قیمت : 0 ریال
  موجودی : 0
  PDF icon S1M-13-F.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: 1N4937
  سازنده: MIC
  قیمت :1,054 ریال
  موجودی : 995
  تعدادقیمت
  1 - 1001,327 ریال
  101 - 30001,135 ریال
  3001 - 100001,054 ریال
  PDF icon 1N4937.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: 1N4001
  سازنده: VISHAY
  قیمت :646 ریال
  موجودی : 4700
  تعدادقیمت
  1 - 1001,106 ریال
  101 - 1500691 ریال
  1501 - 5000646 ریال
  PDF icon 1n4001.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: 1N4002
  سازنده: VISHAY
  قیمت :691 ریال
  موجودی : 5000
  تعدادقیمت
  1 - 1001,184 ریال
  101 - 1500740 ریال
  1501 - 5000691 ریال
  PDF icon 1n4.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: 1N4003
  سازنده: VISHAY
  قیمت :691 ریال
  موجودی : 0
  تعدادقیمت
  1 - 1001,184 ریال
  101 - 1500740 ریال
  1501 - 5000691 ریال
  PDF icon 1n4003.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: 1N4004
  سازنده: VISHAY
  قیمت :736 ریال
  موجودی : 5000
  تعدادقیمت
  1 - 1001,262 ریال
  101 - 1500788 ریال
  1501 - 5000736 ریال
  PDF icon 1n4004.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: 1N4005
  سازنده: VISHAY
  قیمت :759 ریال
  موجودی : 5000
  تعدادقیمت
  1 - 1001,301 ریال
  101 - 1500813 ریال
  1501 - 5000759 ریال
  PDF icon 1n4005.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: 1N4006
  سازنده: VISHAY
  قیمت :759 ریال
  موجودی : 5000
  تعدادقیمت
  1 - 1001,301 ریال
  101 - 1500813 ریال
  1501 - 5000759 ریال
  PDF icon 1n4006.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: 1N4007
  سازنده: VISHAY
  قیمت :827 ریال
  موجودی : 189
  تعدادقیمت
  1 - 1001,418 ریال
  101 - 1500886 ریال
  1501 - 5000827 ریال
  PDF icon 1n4007.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+